آرشیو برچسب: avr ژنراتور

برد های کنترل ولتاژ (AVR)

در ژنراتور های برق همیشه دو مبحث اصلی در زمینه بحث کیفیت توان داریم فرکانس و لتاژ ,بحث فرکانس در مقاله گاونر gac 5500  توضیح داده شد و در این بخش میخواهیم بحث کنترل ولتاژ و نوسانات ولتاژ رو مورد بررسی قرار دهیم .همانطور که میدانیم با تغییرات ولتاژ تحریک ولتاژ خروجی ژنراتور نیز تغییر خواهد کرد به گونه ای که هر چه ولتاژ تحریک بالاتر رود ولتاژ خروجی ژنراتور نیز بیشتر خواهد شد حال […]

شنبه 8 فوریه 2020 5939