آرشیو برچسب: فنی حرفه ای

دانلود سوالات PLC

۷)         سوالات استاندارد ۷-۱)          S5 ۷-۱-۱)          سوالات قسمت اول ۱-   معادل دهدهی عدد هگزا دسیمال DB2 کدام است؟ الف) ۷۳۱                       ب) ۱۳۷ ج) ۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱             د) هیچکدام ۲- کدامیک از حافظه‌‌‌های زیر فقط خواندنی است؟ الف) RAM                             ب) RWM ج) ROM                          د) EPROM ۳- طریقه پاک شدن و برنامه ریزی EEPROM به ترتیب کدام است؟ الف) اشعه ماوراءبنفش – الکتریکی           ب) الکتریکی- اشعه ماوراءبنفش ج) اشعه ماوراء بنفش – ماوراء بنفش                 د) الکتریکی – […]

پنج‌شنبه 7 می 2015 1535