آرشیو برچسب: طراحی مدارات الکترونیکی

۲۰۰ مدار با ترانزیستور

  در این کتاب از ابتدا یک سری توضیحات اولیه در مورد ترانزیستور برای شروع کار داده شده سپس مرحله به مرحله از مدارات ساده ی ترانزیستور شروع کرده به مدارات پیچیده تر برسد. برای هر مدار نیز یک تصویر از خود مدار و نحوه اتصال المان ها و شمای مدار داده شده است.

شنبه 7 فوریه 2015 4635