آرشیو برچسب: سنسور فشار روغن

فشنگی آب و فشنگی روغن

در بحث موتورهای دیزلی و گاز سوز مساله حفاظت از دو پارامتر دما و فشار در آب و روغن موتور امری بسیار حیاتی می باشد زیرا که در صورت بالا رفتن دمای آب باعث آسیب به سرسیلندر خواهد شد و در صورت پایین امدن فشار روغن آسیب جدی به قسمت های متحرک همچون یاتاقان ها ,پیستون و سایر قسمت هایی که با این اجزا متحرک در ارتباط هستند خواهد زد .در نتیجه در این بخش […]

یکشنبه 9 فوریه 2020 4541