آرشیو برچسب: سنسور حضور

سنسور های  حرکت و حضور افراد

مقدمه: در سالیان  نچندان دور و با گرم شدن زمین، بحران کم آبی به شدت جوامع بشری را تهدید می کند. در کنار این مسئله به طور کلی منابع انرژی نیز رو به کاهش است و این عوامل موجب نگرانی شده است . یکی از مهم ترین انرژی هایی که مورد استفاده بشر است و تقریبا در همه ی تجهیزات کاربرد دارد برق است. برای تولید برق پروسه طولانی طی می شود و صرفه جویی در […]

جمعه 22 آوریل 2016 3226