آرشیو برچسب: خرید روغن موتور

روغن موتور و ویژگی های آن

یکی از موارد خیلی مهم مصرفی در ژنراتور های دیزلی و به خصوص ژنراتور گاز سوز به دلیل دائم کار بودن آن ها روغن موتور می باشد که می بایست هنگام خرید روغن موتور به پارامتر های مختلف روغن توجه کرد تا از آسیب به قطعات متحرک موتور جلوگیری شود .   روغن موتور چیست ؟ روغن موتور از ترکیب روغن پایه نفتی به اضافه افزودنی‌ها به دست می‌آید و وظایف مهمی دارد که عبارتند […]

یکشنبه 12 آوریل 2020 4262