آرشیو برچسب: برد های AMF

برد های کنترل ژنراتور و انواع آن

برد های کنترل ژنراتور در گذشته موتور های برق یا به عبارتی دیزل ژنراتور ها و ژنراتور های گاز سوز به دلیل اینکه صنعت الکترونیک و plc رشد چندانی نداشتند، دارای کنترلر های اتوماتیک نبودن و صرفا به نمایش فشار روغن و دمای آب  اکتفا میکردن و توسط یک گیج که بر روی پنلی کوچکی نصب بود و یک سوئیچ که صرفا وظیفه استارت را برعهده داشت، عملیات موتور را مدیریت میکردن .اما امروزه با […]

پنج‌شنبه 16 ژانویه 2020 6034