آرشیو برچسب: انواع روغن موتور

روغن موتور و ویژگی های آن

مقدمه : یکی از موارد خیلی مهم مصرفی در ژنراتور های دیزلی و به خصوص ژنراتور های گاز سوز به دلیل دائم کار بودن آن ها روغن موتور می باشد که می بایست هنگام خرید روغن موتور به پارامتر های مختلف روغن توجه کرد تا از آسیب به قطعات متحرک موتور جلوگیری شود .   روغن موتور چیست ؟ روغن موتور از ترکیب روغن پایه نفتی به اضافه افزودنی‌ها به دست می‌آید و وظایف مهمی […]

یکشنبه 12 آوریل 2020 1352