خانه » همکاری با ما

گروه ایرانیان ژنراتور پارس با افتخار از یک نفر نویسنده برای مطالب سایت دعوت به همکاری میکند.

شرایط کاری :

داشتن حداقل 4 ساعت وقت آزاد در روز

ترجیحا رشته تحصیلی برق یا مکانیک باشد

فرم درخواست همکاری

نام و نام خانوادگی (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

ایمیل

رشته و مقطع تحصیلی (الزامی)

سابقه کاری (الزامی)

میزان وقت آزاد در روز (الزامی)