خانه » موتور و ژنراتور استوک

با معرفی موتور خود در بخش فروش ژنراتور، ژنراتور شما در سیستم های مختلف فروش شرکت قرار داده میشود.

قوانین درج اطلاعات :

۱-در صورت مغایرت اطلاعات وارد شده با واقعیت از دسترسی های آتی به سیستم معرفی جلوگیری به عمل خواهد امد

۲- در صورت رضایت مشتری از معامله با شما اعتبار فروشنده با ستاره هایی که کنار پروفایل شخص قرار میگیرید تعیین میشود

4902 نفر

آمار بازدید از صفحه امروز

ژنراتور های استوک

Mwm dutze

مدل : TBG 604
توان : ۵۸۰ کاوا

اویکو

۸ سیلندر
توان ۳۰۰ کاوا

Mwm dutze

مدل : ۲۳۴ tbg
توان : ۳۸۰ کاوا

فروش ژنراتور شما

  نام و نام خانوادگی (الزامی)

  آیا شما همکار هستید یا مصرف کننده؟
  همکار هستممصرف کننده هستم

  شماره تماس (الزامی)

  ادرس

  مدل موتور (الزامی)

  مدل ژنراتور (الزامی)

  ژنراتور کدام موارد زیر را دارا میباشد
  تابلوخط گازرادیاتور

  نوع تابلو

  نوع فروش
  بخشی به صورت چکنقدی کامل

  وضعیت موتور
  سرویس شدهسرویس نشدهاورهال شده

  قیمت پیشنهادی (تومان)

  تصویر اول

  تصویر دوم

  تصویر سوم