سیستم ارت و صاعقه گیر

 
سیستم ارتینگ
لزوم استفاده از سیستم ارتینگ :
با گسترش روز افزون استفاده از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی اهمیت حفاظت از افراد و قطعات نیز بیشتر می شود و در بسیاری از  موارد استفاده از سیستم ارت برای محل ضروری و حیاتی است..لذا سایت تخصصی برق با کادری مجرب به سرپرستی دکتر مهدی جعفری اقدام به نصب سیستم ارتینگ و صاعقه گیر برای مناطق مختلف و کاربری های گوناگون می نماید.
علل به کارگیری سیستم ارت:
 الف. حفاظت و ایمنی جان انسان
 ب. حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
 پ. فراهم آوردن شرایط ایده آل جهت کار
 ت. جلوگیری از ولتاژ تماسی
 ث. حذف ولتاژ اضافی
 ج. جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه
 چ. اطمینان از قابلیت کار الکتریکی
روش های اجرای چاه ارت:
۱ـ زمین عمقی
۲- زمین سطحی
 
معرفی سرپرست تیم اجرایی سیستم ارتینگ و صاعقه گیر:
 
طراحی و اجرای سیستم ارت
 
 

مجری : دکتر مهدی جعفری

دکترای برق قدرت و عضو هیئت علمی

سابقه ده سال کار اجرایی در زمینه ارتینگ و صاعقه گیر

داری تیم متخصص و کار آزموده

تحویل سیستم ارت مطابق با استاندارد و روش های نوین


 

مسیر های ارتباطی:


تلفن:۰۲۸۳۳۳۲۱۷۵۴
فکس: ۰۲۱۴۳۸۵۳۹۳۶
همراه:۰۹۱۰۸۳۸۲۸۸۷

ایمیل :mshi148 [at] gmail.com