Print Friendly and PDF

بررسي اثر زاويه ديواره انتهايی کوره بر مشخصه های احتراقی جريان دود در بويلرهاي پالايشگاهی نوعSC

فقط با یک کلیک,ما را در گوگل محبوب کنید.