سیستم ارتینگ

لزوم استفاده از سیستم ارتینگ :

با گسترش روز افزون استفاده از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی اهمیت حفاظت از افراد و قطعات نیز بیشتر می شود و در بسیاری از  موارد استفاده از سیستم ارت برای محل ضروری و حیاتی است..لذا سایت تخصصی برق با کادری مجرب به سرپرستی دکتر مهدی جعفری اقدام به نصب سیستم ارتینگ و صاعقه گیر برای مناطق مختلف و کاربری های گوناگون می نماید.

علل به کارگیری سیستم ارت:

 الف. حفاظت و ایمنی جان انسان

 ب. حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

 پ. فراهم آوردن شرایط ایده آل جهت کار

 ت. جلوگیری از ولتاژ تماسی

 ث. حذف ولتاژ اضافی

 ج. جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه

 چ. اطمینان از قابلیت کار الکتریکی

روش های اجرای چاه ارت:

1ـ زمین عمقی

2- زمین سطحی

 

معرفی سرپرست تیم اجرایی سیستم ارتینگ و صاعقه گیر:

 

طراحی و اجرای سیستم ارت

 

 

مجری : دکتر مهدی جعفری

دکترای برق قدرت و عضو هیئت علمی

سابقه ده سال کار اجرایی در زمینه ارتینگ و صاعقه گیر

داری تیم متخصص و کار آزموده

تحویل سیستم ارت مطابق با استاندارد و روش های نوین

 

مسیر های ارتباطی:

تلفن:02833321754
فکس: 02143853936
همراه:09108382887

ایمیل :mshi148 [at] gmail.com