پروژه کنترل دمای محیط

در این پروژه یک سیستم خنک کننده طراحی شده است  که وظیفه خنک کندگی دستگاه و یا محیط مورد نظر را توسط فن به عهده دارد.در این پروژه  توسط سنسور DS1621 دمای محیط را دریافت می شود و به میکرو کنترلر ATMEG8 ارسال می شود در صورتی که دمای اندازه گیری شده  زیر دمای تعیین شده توسط […]