کنتاکتور
متن کامل

شماره گذاری کنتاکتور

کنتاکت های اصلی (قدرت) هر کنتاکتور را با یک عدد یک رقمی مشخص می کنند به این ترتیب که ورودی تیغه ها با اعداد 5,3,1 و خروجی آن ها با اعداد 6,4,2 نمایش داده می شوند .کنتاکت های فرعی (فرمان) کنتاکتور به دو روش مشخص می شوند.در هر دو روش کنتاکت های فرمان با اعداد […]

انواع کلید ها
متن کامل

انواع کلیدها

انواع کلید ها کلید ها به طور کلی از نظر عملکرد به دو دسته تقسیم می شوند. 1-کلید های غیر قابل قطع زیر بار یا سکسیونر( (C 2- کلید های قابل  زیر بار یا دژنکتور(D) نکته:جدیدا سکسیونر قابل قطع زیر بار هم در بازار موجود می باشد ولی فرق آن با دژنکتور این است که […]

فقط با یک کلیک,ما را در گوگل محبوب کنید.