طراحی دیجیتال موریس مانو

درس مدارهای منطقی و مبانی دیجیتال در بسیاری از رشته اعم از برق -الکترونیک -کامپیوتر-و..  جزو دروس مهم و پایه ای محسوب می شود مهم از این نظر که با پیشرفت تکنولوژی و تغییر سیستم های آنالوگ به دیجیتال این نیاز در بین رشته های مختلف حس می شود که برای درک کارکرد سیستم ها […]

متن کامل