بسته کامل پروژه های کاربردی و پیشرفته PLC

قیمت این مجموعه :35,000 تومان(مبلغ پرداختی به همراه هزینه پست 41000 تومان) پروژه های کاربردی و پیشرفته PLC در این مجموعه آموزشی پروژه های مربوط به PLC به صورت فیلم آموزشی و در چند سطح از مقدماتی تا پیشرفته و به صورت مرحله به مرحله ، مراحل انجام پروژه و برنامه نویسی آن آموزش داده […]

متن کامل