انتخاب اتوماتیک حد آستانه
متن کامل

انتخاب اتوماتیک حد آستانه

سیستم خبره بر اساس انتروپی فازی برای انتخاب اتوماتیک حد آستانه در پردازش تصویر (An expert system based on fuzzy entropy for automatic threshold selection in image processing) در مبحث پردازش تصویر یکی از مسائل مهم  انتخاب یک حد استانه مناسب می باشد.به خصوص در بسیاری از کاربرد های تشخیص الگو انتخاب حد استانه درجه […]

متن کامل
سیستم تشخیص لبه
متن کامل

سیستم تشخیص لبه در متلب

  شبیه سازی مقاله سیستم تشخیص لبه با استفاده از حالت پالس شبکه عصبی برای بهبود تصاویر (Edge Detection System using Pulse Mode Neural Network for Image Enhancement ) چکیده: تشخیص لبه یک عکس به طور قابل توجهی مقدار اطلاعات رو کاهش می دهد و با فیلتر کردن ,اطلاعاتی که بی ربط هستند را کمتر […]

متن کامل