هیدرولیک و پنوماتیک
متن کامل

مدارات هیدرولیک و پنوماتیک

در این بخش در مجموع 21 مدار هیدرولیک و پنوماتیک شامل 6مدار هیدرولیک و 15 مدار پنوماتیک توسط سایت تخصصی برق آماده دانلود گردیده که توسط نرم افزار automation طراحی شده .در زیر می توانید لیست مدارات را مشاهده نمایید. 1-مدار اثبات رابطه فشار و مقاومت 2-عملکرد شیر فشار شکن 3-تنظیم سرعت رفت و برگشت […]

هیدرولیک
متن کامل

کتاب هیدرولیک

  فهرست مطالب(Table of Contents): لیست شکل ها و مطالب(LIST OF FIGURES AND TABLES) فصل 1.مبانی هیدرولیک(CHAPTER 1. Hydraulic Basics) فصل 2.سیستم های هیدرولیک(CHAPTER 2. Hydraulic Systems.) فصل 3.پمپ ها(CHAPTER 3. Pumps) فصل4.محرک های هیدرولیک(CHAPTER 4. Hydraulic Actuators) فصل 5.شیرها(CHAPTER 5. Valves) فصل 6.عیب یابی و نمودار مدارها(CHAPTER 6. Circuit Diagrams and Troubleshooting) فصل 7.تجهیزات […]

فقط با یک کلیک,ما را در گوگل محبوب کنید.