اسیلاتور یا نوسان ساز

  اسیلاتور یا نوسان ساز چیست: اسیلاتور ها برای ساختن موج حامل انرژی رادیوئی وصوتی در مدارات رادیوئی استفاده می شوند و دارای خروجی موج سینوسی هستند. گرچه شکل موج ها میتوانند مانند موج مربعی یا دندانه اره ای متفاوت باشند.شکل موج هاممکن است  dc ویا ac باشند. شرايط لازم براي نوسان: اگر هر مداري  موارد […]