انواع گشتاور و میدان مغناطیسی

میدان مغناطیسی  نیرویی است که در نوع الکترو مغناطیسی آن از حرکت بارهای الکتریکی در یک جهت, به وجود می آید و بارها الکتریکی و اجسام اطرافش تاثیر می گذارد که بحث ما در این پست معرفی انواع میدان الکترو مغناطیسی می باشد. 1-میدان مغناطیسی ثابت و ساکن(stantionary magnetic field): موقعیت این میدان در مکان […]