موتور های بدون هسته

موتورهای بدون هسته: ——موتورهای بدون هسته یا موتورهای بدون آهن به موتورهای اطلاق می شود که در هسته ی انها از اهن استفاده نشده است. —در ساختار انها بجای اینکه از هسته ی آهنی استفاده شود سیم بندیها بوسیله ی یک پلاستیک یا رزین همدیگر را در یک ساختار سفت و سخت نگه می دارند. در نتیجه آرمیچر […]