شینه بندی

شینه چیست: شینه عبارت است از یک هادی به شکل لوله ای , سیمی و یا تسمه ای که انرژی الکتریکی از نیروگاه ها, ترانسفورماتورها و یا خطوط انتقال و از طریق آن به مراکز مصرف منتقل می شود شینه بندی : عبارت است از نحوۀ ارتباط الکتریکی فیدرهای مختلف به یک باس و به […]

متن کامل