کنترل کننده DSP
متن کامل

کنترل کننده DSP

عنوان شبیه سازی : DSP-Controlled Power Electronic Interface for Fuel-Cell-Based Distributed Generation
عنوان شبیه سازی به فارسی :رابط الکترونیک قدرت با کنترل کننده DSP، برای تولید توزیع شده ی مبنی بر پیل سوختی
تعدا صفحات مقاله:12 صفحه
دارای ترجمه و گزار ش کار فارسی
لینک مقاله در IEEE

متن کامل
محدود کننده جریان اتصال کوتاه
متن کامل

محدود کننده جریان اتصال کوتاه

عنوان مقاله:Modeling of Solid-state Circuit Breakers using MATLAB’s Power System Blockset
عنوان شبیه سازی: مدار محدود کننده جریان های اتصال کوتاه
این شبیه سازی دارای گزارش کار فارسی در قالب فایل word میباشد.

دانلود مقاله با لینک مستقیم

متن کامل
کنترل کننده فازی
متن کامل

کنترل کننده فازی برای یه سیستم ناپایدار


عنوان شبیه سازی: طراحی کنترل کننده فازی برای یه سیستم ناپایدار
این شبیه سازی دارای گزارش کار فارسی در قالب فایل word میباشد.
ارتباط با ما از طریق [email protected] و 09108382887


متن کامل
کنترل موتور BLDC
متن کامل

کنترل موتور BLDC


عنوان مقاله:Robustness Evaluation of SMO in Sensorless Control of BLDC Motor under DTC Scheme
عنوان مقاله به فارسی:بررسی پایداری SMO در کنترل بدون حسگر موتور BLDC تحت سیستم کنترل مستقیم گشتاور(DTC)

متن کامل
بهبود پایداری سیستم قدرت در سیستم خط انتقال بلند
متن کامل

بهبود پایداری سیستم قدرت


عنوان مقاله:(Power System Stability Improvement of Long Transmission Line System by Using Static Var Compensator (SVC
عنوان مقاله به فارسی:بهبود پایداری سیستم قدرت در سیستم خط انتقال بلند با استفاده از جبران کننده استاتیکی وار (SVC)
سال ارائه: 2013 نوع مقاله: Journal


متن کامل
پایدار کننده سیستم قدرت
متن کامل

افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت


عنوان مقاله:Dynamic Stability Enhancement of Power System using Fuzzy Logic Based Power System Stabilizer
عنوان مقاله به فارسی:افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از پایدار کننده سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی
این شبیه سازی دارای فایل گزارش کار فارسی در قالب فایل پاورپوینت میباشد.


متن کامل