سیستم های قدرت هادی سعادت
متن کامل

حل المسائل سیستم های قدرت هادی سعادت

  :CONTENTS 1 -THE POWER SYSTEM: AN OVERVIEW  2 -BASIC PRINCIPLES  3 -GENERATOR AND TRANSFORMER MODELS; THE PER-UNIT SYSTEM  4 -TRANSMISSION LINE PARAMETERS  5 -LINE MODEL AND PERFORMANCE  6 -POWER FLOW ANALYSIS  7 -OPTIMAL DISPATCH OF GENERATION  8 -SYNCHRONOUS MACHINE TRANSIENT ANALYSIS  9 -BALANCED FAULT 181 10- SYMMETRICAL COMPONENTS AND UNBALANCED FAULT  11 -STABILITY 244 […]

تولید پراکنده
متن کامل

تأثير توليدات پراكنده بر قابليت اطمينان

  در این مقاله خواهید خواند: در اين مقاله آثار توليدات پراكنده بر قابليت اطمينان سیستم های قدرت الکتریکی در سه سطح HLI,HLII وHLIII با بهره گیری از مثال های عددی مورد مطالعه قرار میگیرد.با توجه به اتصال سیستم های تولید پراکنده به سیستم های توزیع نیرو مطالعات HLIII بیش از دو سطح دیگر تحت […]

فقط با یک کلیک,ما را در گوگل محبوب کنید.