پست ساختمانی
متن کامل

پست های فشار متوسط (11-20-33) کیلو ولتی

دسته بندی پست ها ازلحاظ ساختاری 1)پست هوایی 2)پست ساختمانی 1_  زیر زمینی :     1.1)چند ترانسه                 1.2)تک ترانسه 2_ رو زمینی:        2.1)تک ترانسه                   2.2)چند ترانسه   3)پست های پیش ساخته (کامپکت) : 1_ قابل تردد   […]

پست الکتریکی برق
متن کامل

پست الکتریکی برق

مقدمه: پست الکتریکی ایستگاهی فرعی است که در مسیر تولید، انتقال یا توزیع انرژی الکتریکی ولتاژ را به وسیله ترانسفورماتور به مقادیر بالاتر یا پایین تر تغییر میدهد. توان الکتریکی ممکن است از میان تعداد زیادی پست بین نیروگاه و مصرف کننده عبور کند و ولتاژ آن در طول مسیر بارها تغییر کند.پستهایی که از […]

مولد مقیاس کوچک
متن کامل

معرفی مولد مقیاس کوچک

مولدین مقیاس کوچک مجموعه ای از تاسیساتی الکتریکی است که قابلیت اتصال به شبکه توزیع زیر 25 مگاوات (در محل اتصال )را د ارا می باشد. کاربردهاي مختلف مولد مقياس كوچك: 1- کاهش هزینه های انرژی و دیماند 2- افزایش قابلیت اطمینان شامل تأمین توان اضطراری و جانشین 3- کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع […]

فقط با یک کلیک,ما را در گوگل محبوب کنید.