…و بررسی رگولاتور نوع Buck

قسمتی از متن: عوامل مؤثر در انتخاب یک آرایش مناسب :جهت انتخاب یک آرایش مناسب نیاز به شناخت آرایش های مختلف ، تفاوت ها و قابلیت ها و محدودیتهای آنها وجود دارد . پنج عامل متمایز کننده ی آرایش ها تعداد زیر هستند :   حداکثر جریان اولیه که تعیین کننده ی حد تحمل نیمه […]