کلید محافظ جان
متن کامل

کلید محافظ جان

کلید محافظ جان اساس کار کلیدهای محافظ جان حفاظت در برق گرفتگی به صورت غیر مستقیم است یعنی در اتصال فاز به بدنه کاربرد دارد و این کلید در برابر تماس مستقیم با برق حفاظت ایمنی مطمئنی نخواهد داشت. این وسیله دارای سه دسته سیم پچی برروی یک هسته آهنی می باشد تا وقتی کهi2  =i1  […]

رله در خطوط انتقال
متن کامل

هماهنگی رله ها در خطوط انتقال به هم پیوسته

فهرست: فصل اول : محاسبات اتصال کوتاه             2 فصل دوم : حفاظت فاصله                      7 فصل سوم :  استانداردهای عملکرد رله    9 فصل چهارم : طرحهای فاصله                15 فصل پنجم :  تنظیم رله                        18   محاسبات اتصال کوتاه: سیستم قدرت را معمولا یک شبکه سه فاز متقارن در نظر می گیرند […]

ادامه مطلب
متن کامل

فیوز و انواع آنها و کاربردشان در صنعت

وظیفه ی یک سیستم قدرت تحویل انرژی الکتریکی به مصرف کننده به طور مداوم و بدون وقفه می باشد. مهمترین خطر برای یک سیستم قدرت ، اتصال کوتاه می باشد که باعث تغییرات شدید و ناگهانی در آن می شود. ایجاد خطا و اتلاف انرژی زیاد به صورت حرارت در محل اتصال کوتاه ، باعث […]

فقط با یک کلیک,ما را در گوگل محبوب کنید.