پروژه دماسنج تحت وب

در پروژه دماسنج تحت وب که توسط سایت تخصصی برق طراحی و اجرا گردیده از ماژول سیم 900 جهت ارسال اطلاعات دما به یک سامانه تحت وب استفاده گردیده است.سنسور دمای استفاده شده در این پروژه ازنوع دیجیتالی (DS18S20) می باشد که قابلیت سنجش دمای چهار نقطه یا اتصال 4 سنسور دما به یک ورودی […]