دستور کار آزمایشگاه الک..

<strong> دستور کاری که خدمت شما دوستان قرار گرفته دستور کار آزمایشگاه الکترونیک عمومی می باشد که در شش بخش به شرح زیر آماد گردیده است. آزمایش اول:آشنایی با دیود آزمایش دوم :بررسی نقاط کار دیود زنر آزمایش سوم:کاربرد دیود در یکسوسازی آزمایش چهارم: صافی های منبع تغذیه آزمایش پنجم :استفاده از دیود در مدارات […]

متن کامل