تکنیک پالس
متن کامل

گزارش کار تکنیک پالس

فهرست آزمایشات: آزمايش اول: ترانزيستور بعنوان سوئيچ آزمايش2:مولتي ويبراتور Bistable آزمايش سوم: اشميت تريگر آزمايش چهارم :  اشميت تريگر (2) آزمايش پنجم: مولتي ويبراتور آ-استابل آزمايش ششم : مولتي ويبراتور آستابل آزمايش هفتم :  مولتي ويبراتور مونو استابل آزمايش 8 :   IC555 آزمايش 9 :IC555 آزمايش 10:توليد موج سويپ(جاروب) آزمايش11: مرور آزمايش هاي قبلي و […]

متن کامل