برد بورد و نحوه استفاده

برد بورد یا مدار چاپی یکی از با اهمیت ترین ابزارهای اساسی در علم الکترونیک است که برای اهداف آموزشی، آزمایشهای قبل و بعد از طراحی مدار و مواردی مشابه در آزمایشگاه های تجهیزات الکترونیکی استفاده می شود. در واقع همه کسانی که به نوعی با الکترونیک در ارتباط هستند باید با برد بورد آشنایی […]

متن کامل