نیروگاه سیکل ترکیبی
متن کامل

نیروگاه سیکل ترکیبی

فهرست: آشنایی با برخی از انواع نیروگاه ها نیروگاه های سیکل ترکیبی انواع نیروگاه های سیکل ترکیبی مزایای نیروگاه های سیکل ترکیبی آشنایی با برخی از انواع نیروگاه ها: —در حال حاضر مهمترین نوع نیروگاه های برق که به صورت مگاوات بالا با استفاده گسترده در دنیا هستند عبارتند از: – نیروگاه های اتمی   […]

متن کامل
خطوط انتقال
متن کامل

ترانسپوز خطوط انتقال

مندرجات: 1-  ترانسپوز، مباني و اصول      2-عدم تعادل ولتاژ       3-روند تصميم ­گيري در مورد ترانسپوز       4-نتيجه گيري چکيده: شار توليدي از هر فاز خطوط انتقال نيرو با گذشتن از ساير فازها باعث ايجاد کوپلينگ و اندوکتانس متقابل بين فازها شده که مقدار اين اندوکتانس به فاصله ي […]

متن کامل
بازیابی خطوط انتقال
متن کامل

بازیابی خطوط انتقال

مقاله سيستم‌هاي مديريت تعميرات اضطراري خطوط انتقال چكيده: خطوط انتقال همواره در معرض صدمات ناشي اتفاقات طبيعي قرار دارند، با توجه تبعات اقتصادي ناشي از وقوع خرابي در خطوط انتقال در اين مقاله برنامه‌ريزي بازيابي اضطراري سيستم‌هاي انتقال را بررسي كرده و راهكاري جهت بهبود قابليت اطمينان سيستم انتقال ارائه مي‌كنيم. علاوه بر امكانات و […]

متن کامل
خطوط انتقال
متن کامل

ریسک خطا در خطوط انتقال

مقاله کنترل ریسک خطا در خطوط انتقال   چكيده: قابليت اطمينان در توليد انرژي الكتريكي بخش اساسي رشد اقتصادي در اقتصاد توسعه يافته و در حال توسعه است. مطالعات نشان مي‌دهد، رشد اقتصادي كه با توليد ناخالص داخلي اندازه‌گيري مي‌شود، مستقيما” با مصرف انرژي الكتريكي مرتبط است. قابليت اطمينان سيستم انتقال به ميزان بالاي از […]

متن کامل