بارهای هارمونیک زا
متن کامل

بارهای ایجاد کننده هارمونیک

عامل ایجاد هارمونیک در سیستم‌های برق وجود عناصر غیرخطی در شبکه است. به دلیل افزایش استفاده ازعناصر غیرخطی درسیستم‌های برق، مانند راه انداز‌ها (درایور‌های تنظیم سرعت) و مبدل‌های الکترونیکی قدرت مقدارهارمونیک شکل موج جریان و ولتاژ گسترش یافته استمشکلاتی که در اثر ایجاد هارمونیک در شبکه ایجاد می شود برای مصرف کننده‌های برق در مقایسه […]

متن کامل
متن کامل

ترانسفورماتور دوار

ترانسفورماتور دوار یا در انگلیسی (rotary transformer/rotatory transformer) یک نوع ترانسفورماتور (transformer) خاص است که هدف استفاده از آن کوپل کردن سیگنال‌های الکتریکی بین دو قطعه دوار نسبت به یکدیگر است. از رینگ‌های لغزشی (slip rings) نیز به همین دلیل استفاده می شود، اما با این تفاوت که این رینگ ها در برابر اصطکاک سایشی، […]

متن کامل
هارمونیک آنالایزر
متن کامل

Spectrum Analyser

در سال های گذشته، به علت مرسوم نبودن استفاده از مصرف كننده هاي خطي متعادل، بحث طیف هارمونيك ها در صنايع متداول نبود. به عنوان مثال در موتورهاي القايي سه فاز،گرم كنندها و روشن كننده ها و … شکل موج جریان خروجی همان شکل موج ورودی سینوسی است. بنابراین طول عمر سیستم نیز بالاتر بوده […]

متن کامل
اتوترانسفورماتور
متن کامل

اتوترانسفورماتور

در مواردی که از اتوترانسفورماتور به عنوان وسیله حفاظتی(ترانسفورماتور جداکننده و ترانسفورماتور ولتاژ کم) استفاده نمی شود یا اصلا الزامی برای جدابودن سیم پیچ های اولیه و ثانویه آن وجود ندارد.مانند ترانسفورماتورهای راه اندازی موتورهای آسنکرون می توان از اتوترانسفورماتور استفاده کرد.به علت صرفه جویی در حجم آهن هسته و همچنین مقدار سیم مصرفی،به این […]

متن کامل
off_grid_solar_system
متن کامل

انواع کاربری های سیستمهای فتوولتاییک

سیستم های فنوولتاییک در دو حالت مختلف طراحی و اجرا می شود: سیتم های فتوولتاییک متصل به شبکه سیستم های فتوولتاییک مجزا از شبکه لازم به ذکر است که کاربري دیگر سیستمهاي فتوولتاییک به صورت چندگانه میباشـد کـه در ایـن حالـت سیسـتم فتوولتاییک در کنار منابع دیگر مانند توربین باد یا دیزل، تغذیه بار را […]

متن کامل
جک هیدرولیک
متن کامل

جک هیدرولیک

مفهوم کلمه هیدرولیک هیدرولیک در واقع از کلمه یونانی(هیدرو) شکل گرفته است و این کلمه به معنی جریان حرکات مایعات می باشد. در قرن های گذشته مقصود از کلمه هیدرولیک فقط آب بوده و البته بعد از گذر زمان عنوان هیدرولیک مفهوم بیشتری گرفته و معنی و مفهوم آن بررسی در مورد بهره برداری بیشتری از […]

متن کامل
متن کامل

تاثیرعوامل محیطی بر بازده سلول خورشیدی

مزایای تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسیته توسط سلول های فوتوولتاییک باعث گسترش علاقمندی کشورها به اختصاص بودجه بیشتری به سیستم های فوتوولتاییک جهت افزایش دادن بازده آنها در سال های اخیرشده است. علاوه بر مواد و ساختار و طراحی پارامترهای این سیستم ها چندین عامل محیطی از جمله رطوبت، گرد و خاک و سرعت باد […]

متن کامل
متن کامل

دنبال کننده حداکثر توان(MPPT)

منحنی جریان- ولتاژ یک پانل خورشیدي نمونه در شکل (1) نشان داده شده است. همانگونه که دیده میشـود بـهازای هر نقطه روی منحنی یک ولتاژ و یک جریان متناظر با آن وجود دارد که لزوماً حـداکثر جریـان و یـا حـداکثر ولتـاژ نمی باشد.برای مثال در نقطه E،ولتاژ حداکثر ولی جریان متناظر با صفر می باشد […]

متن کامل