آموزش معادلات دیفرانسیل

آموزش معادلات دیفرانسیل

سفارش خرید پستی

معرفی درس معادلات دیفرانسیل:

بی شک یکی از مهم ترین دروس رشته های مهندسی و ریاضیاتدرس معادلات دیفرانسیل است .این درس تلاش میکند تا پدیده های طبیعی را به مدل ریاضی در بیاورد و سپس با کمک تکنیک های مختلف معادله دیفرانسیل مربوطه را حل کند. جواب معادله دیفرانسیل میتواند یک پدیده ی فیزیکی مانند موج ، توزیع حرارت و … باشد

ویژگی های این  مجموعه  آموزشی معادلات  :

نوع آموزش : فیلم آموزشی – آموزش ویدئویی با کیفیت عالی

قیمت این محصول: 20,000 تومان

زبان : فارسی

مدت زمان : 6ساعت

تعداد دیسک : 1DVD

آموزش درس معادلات دیفرانسیل به صورت نکته به نکته

آموزش به زبان فارسی و به شیوه مالتی مدیا

آموزش با سرفصل های دانشگاه آزاد ، سراسری و پیام نور

به همراه سوالات پایان ترم سالهای گذشته دانشگاههای آزاد ,سراسری و پیام نور

سرفصل ها و محتویات مجموعه آموزشی معادلات دیفرانسیل :

 

فصل اول 

تعاریف اولیه

معادله دیفرانسیل

معادله دیفرانسیل معمولی – معادله دیفرانسیل نسبی

مرتبه معادله – درجه معادله

انواع جواب های یک معادله دیفرانسیل

جواب عمومی ، جواب خصوصی ، جواب استثنائی

تشکیل معادله دیفرانسیل به کمک جواب عمومی

مسیرهای قائم

طریقه‌ی به دست آوردن مسیر‌های قائم

فصل دوم :

معادله دیفرانسیل مرتبه اول

انواع معادله دیفرانسیل مرتبه اول :‌

            معادله دیفرانسیل مرتبه اول تفکیک‌پذیر(جداشدنی)

            معادله دیفرانسیل مرتبه اول همگن (متجانس)

            حل معادلات به فرم :

معادله دیفرانسیل مرتبه اول

            معادله دیفرانسیل مرتبه اول کامل

            معادله دیفرانسیل مرتبه اول کامل – عامل انتگرال‌ساز

            معادله دیفرانسیل مرتبه اول به کمک دسته‌بندی

            معادله دیفرانسیل مرتبه اول خطی

            معادله دیفرانسیل مرتبه اول برنولی

            معادله دیفرانسیل مرتبه اول ریکاتی

            معادله دیفرانسیل مرتبه اول کلرو

            معادله دیفرانسیل مرتبه اول لاگرانژ

            حل معادلات به فرم :

            حل معادلات به فرم :

            حل معادلات مرتبه بالاتر که با تغییر متغیر به معادله دیفرانسیل مرتبه اول تبدیل می‌شوند.

            معادلات مرتبه دومی که با تغییر متغیر به معادله دیفرانسیل مرتبه اول تبدیل می‌شوند.

 

فصل سوم 

حل معادلات مرتبه دوم

طریقه پیدا کردن جواب عمومی معادله همگن 

معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم کامل 

پیدا کردن جواب خصوصی معادله ناهمگن

روش تغییر پارامترها برای یافتن جواب خصوصی معادله ناهمگن

حل معادله همگن با ضرایب ثابت

حل معادله ناهمگن با روش ضرایب نامعین

روش ضرایب نامعین برای یافتن جواب خصوصی معادله ناهمگن با ضرایب ثابت 

فصل چهارم

حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری‌ها

            تابع تحیلی

            روش حل به کمک سری‌های توانی

            نقاط غیرعادی منظم :

            سری‌های فروبنیوسی :

فصل پنجم:

تبدیل لاپلاس

تبدیل لاپلاس و معکوس آن

روابط مهم در تبدیلات لاپلاس :

حل معادلات دیفرانسیل به کمک لاپلاس

دستور انتقالی e^ax

مشتق لاپلاس

تابع پله u_a (x)

انتگرال لاپلاس

پیچش (کانولوشن)

فصل ششم:

حل دستگاه‌های معادلات دیفرانسیل

1. روش حذفی 

2. روش اپراتور 

3. روش لاپلاس 

 

سفارش خرید پستی