Print Friendly and PDF

توربین جدید شرکت festo

توربین شرکت فستو

در سال 2011 شرکت Festo با تقلید از بال زدن پرندگان دریایی طرحی را با عنوان SmartBird ارائه دادند. در حال حاضر آنها به منظور تبدیل انرژی  باد به الکتریسیته به دنبال طرح توربینی با سیستم  DualWingGenerator می باشند. این سیستم از یک ستون عمودی و دو بال که مجهز به لغزنده

جداگانه بوده و پس از عبور جریان هوا از بین سطوح آن به حرکت در می آید . اندازه این بالها در حدود 25 متر می باشد.

توربین جدید فستو

 

توربین شرکت فستو

 

مطالب مرتبط

فقط با یک کلیک,ما را در گوگل محبوب کنید.