شناسایی پایه های ترانزیستور

دوستان در این قسمت می خواهیم روش های تست کردن ترانزیستور و شناخت پایه های ترانزیستور را بیاموزیم.

خوب قبل از همه چیز باید با ساختمان داخلی ترانزیستور آشنا باشیم.ترانزیستور های دوقطبی یا BJT در دو نوع ساختمان  موجود می باشند که شامل ترانزیستور های PNP و NPN  است .

PNP: شامل دو پیوند و یا سه لایه می باشد که دو لایه ی بیرونی از نوع P و لایه وسط از نوع N می باشد.

NPN:این ترانزیستور نیز همانند PNP سه لایه دارد با این تفاوت که دو لایه خارجی از نوع N و لایه میانی از نوع P ld fhan.

در تصویر زیر می توانید این دو نوع ترانزیستور را مشاهده نمایید.

 

انواع ترانزیستور

شناسایی پایه های ترانزیستور:

برای اینکار مولتی متر را روی رنج RX10 قرار می دهیم پایه ای که به دو پایه دیگر را میدهد بیس است .چون اگر به شکل بالا توجه کنید بیس به همراه هر کدام از دو پایه دیگر تشکیل یک دیود را میدهند پس اگر پلاریته درست وصل شود بیس به هردو پایه هم راه میدهد.

حال اگر هنگام تشخیص بیس سیم قرمز را ثابت نگه داشتیم و سیم مشکی را با دو پایه دیگر امتحان کردیم  و ترانزیستور  راه داد  یعنی ترانزیستور PNP است.

ولی اگر هنگام تشخیص بیس سیم مشکی را ثابت نگه داشتیم و سیم قرمز را با دو پایه دیگر امتحان کردیم و راه داد یعنی ترانزیستور NPN است.

برای درک بیشتر تصویر زیر را مشاهده نمایید.

 

تشخیص نوع ترانزیستور

 

 

**نکته ای که باید توجه کنید این است که پراب قرمز در اصل به منفی باطری متصل است و پراب مشکی به مثبت باطری.

جهت تشخيص دو پايه ي ديگر مولتي متر را در رنج Rx10k قرار داده و به دو پای دیگر متصل می کنیم  حال پایه بیس را یک بار به این پایه و بار دیگر به اون یکی پایه وصل میکنیم در حالتی که بیس به کلکتور وصل شده باشد عدد کتری نسبت به حالتی که بیس به ایمتر وصل شده باشد مشاهده خواهیم کرد.

بیس به همراه کلکتور = عدد کمتر

بیس به همراه امیتر= عدد بزرگتر

نکته :

_ در ترانزیستور هایی که قسمت فلزی در بدنه خود دارند همیشه پایه کلکتور از داخل به آن متصل است.

تست سالم بودن ترانزیستور :

ویژگی های ترانزیستور سالم این است که بیس به دو پایه دیگر راه بدهد و امیتر و کلکتور از هیچ طرف به هم راه ندهند یعنی چیزی که بالا آزمایش کردیم.