هماهنگی رله ها در خطوط انتقال به هم پیوسته

نام فایل:هماهنگی رله ها در خطوط انتقال به هم پیوسته

حجم فایل:146 کیلو بایت

تعداد صفحات:20صفحه

قالب فایل :PDF

رمز فایل فشرده:g-m-u.ir

دانلود با لینک مستقیم

فهرست:

فصل اول : محاسبات اتصال کوتاه             2

فصل دوم : حفاظت فاصله                      7

فصل سوم :  استانداردهای عملکرد رله    9

فصل چهارم : طرحهای فاصله                15

فصل پنجم :  تنظیم رله                        18

 

محاسبات اتصال کوتاه:

سیستم قدرت را معمولا یک شبکه سه فاز متقارن در نظر می گیرند در حالت کمی اگر اتصالی روی دهد تقارن شبکه متعادل به هم می خودرد که سبب پیدایش جریانها و ولتاژهای نامتعادل در شبکه می شود به جز در وقتی که اتصال کوتاه سه فاز اتفاق افتد چون هر سه فاز درگیر این مساله اتصال کوتاه هستند و این درگیری به صورت مساوی است و آن را اتصال کوتاه متقارن می نامند .

با استفاده از نظریه مولفه متقارن و ایده جایگزین کردن منابع سیستم عادی با یک منبع در محل اتصالی تحلیل این شرایط امکان پذیر می شود.

از نظر کاربرد وسایل حفاظت آگاهی داشتن از توزیع جریانهای اتصال کوتاه در سراسر سیستم و ولتاژهای قسمتهای مختلف سیستم بر اثر وقوع اتصالی ضروری است.

علاوه بر این اگر قرار باشد که اتصالی به روش متمایز کردن بر طرف شود باید مقادیر…