تستر سیستم ارت

از جمله مهمترین قوانین در طراحی سیستم برق ساختمان ایمنی تجهیزات الکتریکی و جلوگیری از خطرات برق گرفتگی است بنابراین به منظور برطرف کردن خطر برق گرفتگی، از روش زمین کردن دستگاه‌های برقی استفاده میکنند. به گونه ای که بدنه فلزی دستگاه‌ها را به زمین یا ارت متصل می‌کنند؛ بنابراین با احداث چاه ارت، و اتصال رسانایی از ساختمان تا زمین این امنیت تامین میشود.

در شبکه های قدرت و سیستم های برق رسانی به دستگاهی که مقاومت چاه ارت را اندازه گیری میکند، ارت تستر یا تستر زمین گفته می شود. مدل‌های قدیمی‌تر ارت تستر از نوع آنالوگ بوده و توسط عقربه‌ای مقدار مقاومت را نشان میداد، اما امروزه ارت تستر‌ها دیجیتالی میباشد و با دقت مناسبی مقدار مقاومت الکتریکی چاه را نشان میدهد.

الکترود

الزاما وجود پریز‌های ارت دار در شبکه های قدرت نشان دهنده داشتن چاه ارت نیست و باید طبق قانون نظام مهندسی و بر اساس قوانین ارتینگ چاه ارت حفر شود و ساختمان طبق استاندارد به ارت متصل شود. چاه ارت طبق قوانین و استاندارد‌ها ایجاد شده باید شرایطی جهت کسب مجوز داشته باشد. از جمله پارامترهای مهم چاه ارت مقاومت آن است و باید مقدار کمی باشد. بطور مثال برای ساختمان‌های مسکونی مقاومت باید زیر ۲ اهم باشد. لازم است سالی یکبار این مقاومت تست شود تا در صورت افزایش آن اصلاحات لازم صورت گیرد. همچنین در بیمارستان‌ها و شرکت‌هایی با شبکه‌های کامپیوتری و سرور وجود چاه ارت ضروری است.

روش اندازه گیری مقاومت توسط ارت سنج سه سیمه:

ارت تستر سه سیمه

ارت تستر شامل دو میله میخی شکل و سه عدد پراب یا کابل به رنگ‌ها و متراژ‌های متفاوت می‌باشد.

میله‌ها معمولا در فواصل ۵ متری و ۱۰ متری از سیم چاه ارت در زمین کوبیده میشود. سپس سه سیم با رنگ‌های سبز، زرد و قرمز به ترتیب از خروجی C، P، E. ارت سنج به E۱، P۱ و C۱ متصل میکنند. با روشن کردن دستگاه و انتخاب گزینه مقاومت، مقدار RE یا مقاومت الکتریکی چاه ارت نمایش داده میشود.

به این ارت تستر ها، ارت تستر میله ای، الکترودی و یا سه سیمه نیز میگویند.

محاسبه ارت به روش دو سیمه:

در روش دوسیمه مقدار ارت بدون استفاده از میله‌ها اندازه گیری میشود و در مکان‌هایی که امکان کوبیدن الکترود در زمین نیست مورد استفاده قرار می گیرد.

در این روش پراب‌های C. و P. را اتصال کوتاه و به ارتی که از برق شهر تامین میشود متصل میکنیم؛ و سیم E. را به الکترود چاه ارت متصل میکنیم. عدد حاصله را RE مینامیم. بار دیگر C. و P. را به یک شیر آب یا لوله‌ای فلزی که در زمین وجود دارد متصل میکنیم و مجددا E. را به الکترود چاه ارت وصل میکنیم. مقدار بدست آمده re نام دارد. از اختلاف این دو مقدار، مقاومت چاه ارت یا REX بدست می‌آید.

ارت تستر دوسیمه