طراحی استاندارد سیم کشی ساختمان

آموزش سیم کشی ساختمان

اصطلاح سیم کشی و یا برق کاری ساختمان ، مبحثی کاملا تخصصی و دارای پیچیدگی است. در واقع اگر سیم کشی ساختمان به هر دلیلی اشتباه انجام شود ، در تمام طول عمر استفاده از ساختمان ، سبب به وجود آمدن مشکلات زیادی برای ساکنین خواهد شد ، به عنوان مثال اگر به علت عدم مهارت سیم کش یا برقکار ساختمان ، پریز در نقطه ای نزدیک به تختخواب قرار گیرد ، دسترسی به آن مشکل می شود که باعث ایجاد مشکل برای ساکنین خواهد شد.

توجه به این نکته بسیار ضروری است که مهارت سیم کشی ساختمان ، فقط به صورت تجربی به دست نمی آید چون رعایت مسائل و نکات مربوط به سیم کشی بسیار مورد اهمیت است. ، به همین علت همواره توصیه می شود که سیم کشی و برق کاری ساختمان بر اساس قوانین نشریه های مربوط به آن مانند نشریه ۱۱۰ و مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان باشد.

در واقع بهتر است بگوییم در مباحث مربوط به سیم کشی ساختمان بر اساس نقشه مهندسی همیشه نقشه در اولویت اول قرار دارد ، در مرحله بعد با توجه به قوانین موجود می توان عمل کرد ، برخی این قوانین نیز عبارتند از :

ارتفاع تمام کلیدهای روشنایی : ۱۱۰ تا ۱۲۰ سانتی متر
ارتفاع پریز در آشپزخانه ۶۰ و ۱۲۰ سانتی متر
ارتفاع پریز در حمام ۱۲۰ سانتی متر
ارتفاع کلید کولر ۱۳۰ سانتی متر
کلید ها باید در ساختمان به وسیله لیزر یا شلنگ تراز لول شوند.

از جمله مباحث حساس در ساختمان ها می توان به سیم کشی ساختمان که از جمله خدمات بسیار حساس ساختمانی می باشد اشاره نمود. در واقع نکات مختلفی می بایست در این زمینه مورد توجه متخصصین قرار گیرد. از جمله مهم ترین این نکات، استانداردهای مربوط به سیم کشی ساختمان هستند. استانداردهای سیم کشی ساختمان، به صراحت در مواردی همانند فاصله ها، قطر سیم ها و ظرفیت فیوزها نکاتی را بیان می دارند.

در بحث سیم کشی و برق کاری، حتما می بایست یک سری فاصله به عنوان فاصله استاندارد رعایت گردند. این فواصل به شرح زیر می باشند:

الف) فاصله کلیدهای ساختمانی از کف: ۱۱۰ تا ۱۲۰ سانتی متر
ب) فاصله پریزهای برق، تلفن و آنتن ساختمان از کف: ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر
ج) فاصله جعبه فیوز ساختمان از لوله های گاز و آب: ۱ متر
د) فاصله پنل و گوشی آیفون ساختمان از کف: ۱۴۰ تا ۱۵۰ سانتی متر
ه) فاصله آویز لامپ ها از سقف ساختمان: ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر
و) فاصله قوطی ها از چارچوب ساختمان: ۱۵ تا ۲۵ سانتی متر

سیم کشی ساختمان


استاندارد سطح مقطع سیم ها در برقکاری و سیم کشی ساختمان


الف) سیم های به کاربرده شده در ساختمان برای روشنایی: سطح مقطع ۱٫۵ میلی متر
ب) سیم های به کار برده شده برای پریز ساختمان: سطح مقطع ۲٫۵ میلی متر
ج) سیم های به کار رفته به عنوان سیم های اصلی برق: سطح مقطع ۴ میلی متر
د) سیم های به کار رفته برای کولر آبی: سطح مقطع ۲٫۵ میلی متر
ه) سیم های به کار رفته برای کولر گازی: سطح مقطع ۴ میلی متر

استاندارد ظرفیت فیوزها در سیم کشی ساختمان

در مکان های مختلف ساختمان، فیوزها موارد مصرف گوناگونی دارند. در انجام عملیات مربوط به سیم کشی ساختمان می بایست از فیوز با ظرفیت مناسب برای آن بخش استفاده شود. ظرفیت فیوزها به صورت خلاصه عبارتند از:

الف) ظرفیت فیوز برای روشنایی: ۱۰ آمپر
ب) ظرفیت فیوز برای پریزها: ۱۶ آمپر
ج) ظرفیت فیوز برای کولرگازی و فیوز اصلی ساختمان: ۲۰ آمپر
د) ظرفیت فیوز برای کنتور ساختمان: ۲۵ آمپر