Print Friendly and PDF

بسته کامل لب ویو(Labview) بصورت فارسی

سفارش این محصول

آموزش جامع لب ویو(Labview) به همراه نرم افزار 15ساعت آموزش لب ویو درقالب دو دی وی دی اورجینال همراه با هولوگرام وزارت ارشاد اسلامی

قیمت این مجموعه :25,000 تومان(مبلغ پرداختی به همراه هزینه پست 31000 تومان)

آموزش جامع لب ویو(Labview)

به همراه نرم افزار

15ساعت آموزش لب ویو

درقالب دو دی وی دی اورجینال

همراه با هولوگرام وزارت ارشاد اسلامی

 

فصل اول : برنامه Labview
1) محیط برنامه نویسی Labview
2) ویرایش پنل جلویی
3) ویرایش بلوک دیاگرام
4) اجرای برنامه
5) منوی پاپ آپ و نمایش نوع داده
6) ذخیره سازی برنامه
7) حل یک تمرین

فصل دوم : حلقه While وچارت موجی

1) ساختار حلقه While
2) نمودار موج سینوسی با استفاده از حلقه While و چار موجی
3) پنجره Labview help
5) منوی پاپ آپ چارت موجی
4) ویرایش پنل جلویی
6) اتمام و اجرای برنامه
7) بهبود های برنامه
8) انواع داده و ویژگی ساخت اتوماتیک

فصل سوم: حلقه For و گراف موجی

1) حلقه For
2) ویژگی نمایه سازی خودکار و اجرای VI
3) ساخت موج سینوسی با استفاده از حلقه
4) کالیبراسیون محور X گراف موجی
5) نمودار موج سینوسی با استفاده از یک حلقه While و گراف موج
6) نشانگر آرایه پنل جلویی
7) رفع اشکال با پنجره دیده بان پروب و لیست خطا

فصل چهارم : MathScript Node، گراف xy و DAQ Assistant

1) اساس MathScript Node
2) نمودار سینوس با استفاده از MathScript Node
3) شبیه ساز موج با استفاده از MathScript Node و گراف xy
4) افزودن گزینه های شکل با استفاده از کنترل نوع عددی
5) پنجره Labview MathScript
6) خوشه های کنترل و شاخص
7) ایجاد یک آیکن با استفاده از ویرایشگر آیکن
8) اساس Formula Node
9) شبیه سازی موج مبتنی بر Formula Node
10) VI های اکتساب داده
11) گستره فرکانس نمونه گیری و اثر مستعار
12) مرورگر اندازه گیری و اتوماسیون(MAX)

فصل پنجم : فایل های داده و رشته های کاراکتر

1) فایل های داده باینری و متنی اسکی
2) ذخیره سازی داده در فایل با فرمت صفحه گسترده
3) گزینه ترانهاده
4) ذخیره سازی یک آرایه داده دو بعدی
5) قابلیت انتقال پلتفرم و ثابت مسیر
6) VI های فایل اساسی ورودی/خروجی
7) کنترل فرمت داده ذخیره شده
8) افزودن برچسب های متنی به فایل صفحه گسترده
9) مجموع عدد صحیح با استفاده از Shift Register

9) کد های بک اسلش

فصل 6: Shift Register ها

1) اساس Shift Register ها

3) متوسط گیری نویز وسیگنال

4) VI نویزی سینوس

5) متوسط متحرک 4 تریس

6) ایجاد زیر VI اتوماتیک و پیمانه ای

7) متوسط متحرک تعداد دلخواه از تریس ها

فصل 7: ساختار موردی ، وابستگی داده و ساختار متوالی

1) اساس ساختار موردی

2) مثال اولیه Case Structure

3) معماری ماشین حالت: بازی حدس زدن

4) Event timer با استفاده از یک ساختار توالی

5) Event timer با استفاده از وابستگی داده

فصل 8: آنالیز VI ها؛ انطباق منحنی

1) فایل داده مقاومت ترمیستور

2) اندازه گیری با استفاده از مقاومت های گرمایی و روش حداقل مربعات خطی

3) ورود داده به یک VI با استفاده از یک کنترل آرایه پنل جلویی

4) ورود داده به یک VI با خواندن از یک فایل دیسک

5) انطباق منحنی با استفاده از روش حداقل مربعات خطی

7) انطباق منحنی با استفاده از روش حداقل مربعات غیر خطی

6) نمودار باقیمانده

فصل 9: آنالیز VIها ؛ تبدیل فوریه سریع

1) مثال تبدیل فوریه سریع

2) تبدیل فوریه، نمونه گیری گسسته و فرکانس نایکوئیست

3) تبدیل فوریه گسسته و تبدیل فوریه سریع

4) VI محاسب کننده فرکانس

5) FFT سینوس

6) بزرگی دامنه مختلط

7) مشاهده نشتی

8) پنجره بندی

9) تخمین فرکانس و دامنه و آشنایی با Aliasing

فقط با یک کلیک,ما را در گوگل محبوب کنید.